Bezpečnosť

Spoločnosti dnes závisia od internetu vo všetkom, od predaja produktov, služieb až po rozhovory so zákazníkmi a vykonávanie finančných transakcií. Aj keď to prináša výhody, vytvára to aj riziká. Počítačoví zločinci totiž každý deň využívajú internet na útoky na firmy, aby im ukradli peniaze, údaje a vytvorili drahé a časovo náročné narušenie.

Pretože, žiadna firma nie je nikdy úplne bezpečná, väčšine útokov môžete zabrániť zavedením robustných bezpečnostných opatrení pre svojich ľudí, procesy a IT systémy.

VÝZVY KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI

  • Zabezpečenie siete: Proces ochrany siete pred nechcenými používateľmi, útokmi a prienikmi.
  • Zabezpečenie aplikácií: Aplikácie vyžadujú neustále aktualizácie a testovanie, aby sa zabezpečilo, že tieto programy budú zabezpečené pred útokmi.
  • Zabezpečenie koncového bodu: Vzdialený prístup je nevyhnutnou súčasťou podnikania, ale môže byť aj slabým miestom pre dáta. Zabezpečenie koncového bodu je proces ochrany vzdialeného prístupu k podnikovej sieti.
  • Obnova dát, plánovanie kontinuity fungovanie firmy: V prípade narušenia musia byť údaje o prírodnej katastrofe alebo inej udalosti chránené a podnikanie musí pokračovať. Na to budete potrebovať plán. Vzdelávanie koncových používateľov: Používatelia môžu byť zamestnanci pristupujúci k sieti alebo zákazníci, ktorí sa prihlasujú do firemných aplikácií. Školenia k správnym návykom (zmena hesla, 2-faktorová autentifikácia atď.) je dôležitou súčasťou kybernetickej bezpečnosti.