Outsourcing

Poskytujeme správu IT zdrojov pre zmluvné organizácie. Zabezpečujeme celý životný cyklus informatiky od návrhu, dodávky, realizácie, konfigurácie cez správu, údržbu a monitorovanie aktuálneho stavu HW a SW až po obnovu zdrojov a prípadnú likvidáciu vyradených elektrozariadení. Okrem preventívnych činností je samozrejmosťou riešenie a odstránenie vzniknutých porúch a problémov tak, aby sa minimalizoval ich dopad na výrobný proces zákazníka.

Venujeme sa správe a konfigurácii serverov a ich operačných systémov, dodávame a spravujeme jednotlivé počítače, notebooky, tlačiarne ako i rozličný software. Pre zákazníkov realizujeme návrh i dodávku štruktúrovanej kabeláže s osadením aktívnymi prvkami. Máme dlhodobé skúsenosti s prevádzkou Novell Netware, Linux, Mac a Windows serverov. Popri bezpečnej a spoľahlivej prevádzke sa snažíme dosiahnuť maximálne unifikované prostredie. Pri nasadzovaní riešení kladieme dôraz na pomer ceny a kvality.

Máme skúsenosti s používaním OpenOffice ako i s celou škálou Microsoft a Nowell produktov. Používame robustný groupwarový mailový systém ktorý je v prvom rade bezpečbý a spľahlivý. V oblasti bezpečnosti preferujeme domáceho výrobcu Eset a jeho antivírové produkty NOD. Najlepšie skúsenosti máme s dodávkami HW od vendora Apple a Hewlett Packard, ale nebránime sa ani ostatným značkám uznávaným na slovenskom trhu. V posledných dekádach sme získali znalosti v oblasti virtualizácie prostrdníctvom celosvetovej oznavanej platformy VmWare, prevádzkujeme niekoľko virtuálnych serverov v produkčnom prostredí. Pre efektívnu správu v nemalej miere využívame vzdialené prístupy a softwarové produkty, ktoré takéto činnosti podporujú.

Zaradenie vašej firmy (jednotlivých prvkov siete a prístupu na internet) do monitorovacieho systému Zabbix, ktorý prevádzkujeme na našom serveri a automatické zasielanie mailov/správ o ich výpadku nám umožňuje mať rýchly a okamžitý prehľad o prípadných poruchách a to mnohokrát oveľa skôr ako samotní užívatelia.